Sunday, 16 June 2024

คนดังปากีสถานเผยแพร่ความตระหนักในวันเอดส์โลก

04 Dec 2022
64

[ad_1]

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันสากลที่อุทิศให้กับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคเอดส์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี

ผู้คนหลายพันคนเสียชีวิตทุกปีเพราะเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งยังคงเป็นความจริงที่น่ากลัว จากการประมาณการ ปากีสถานลงทะเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 20,000 รายต่อปี แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกโดยเฉพาะเด็ก และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์จะลดลงก็ตาม

วันเอดส์โลกปีนี้ คนดังชาวปากีสถานหลายคนทำภารกิจเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับภัยคุกคามสากลของเชื้อเอชไอวีให้ได้มากที่สุดเมื่อพวกเขาเข้าร่วมการรณรงค์ #อาโอบาตกาเรน.

Adnan Siddiqui, Ayesha Omar, Ahsan Khan, Ushna Shah และดาราคนอื่น ๆ พากันไปที่ Instagram ของพวกเขาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรค ‘Is AIDS k aalmi din par #AoBaatKarein aur Pakistan mein bharti HIV ki bemaari ki rokthaam mein apna qirdar ada karein.’

โครงการควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 60,000 คนในสินธุ และประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคเอดส์ 9,500 ราย เฉพาะแคว้นปัญจาบซึ่งเป็นจังหวัดที่กว้างขวางที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของปากีสถานเท่านั้นที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์จำนวนมาก[ad_2]

Source link