Thursday, 20 June 2024

4 เทคนิคที่ผู้เอาประกันภัยต้องรู้

เทคนิคที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้

1. วิธีการลดเบี้ยประกันโดยการระบุผู้ขับขี่ลงในกรมธรรม์

หากว่ารถยนต์ที่คนใช้อยู่นั้น มีคุณเป็นคนขับเพียงแค่คนเดียว โดยไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมามีส่วนร่วมในการขับรถคันนี้เลย ให้คุณระบุลงไปในกรมธรรม์เลยว่ารถคันนี้มีคนขับเพียงคนเดียว จะทำให้เบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายถูกลงกว่าเดิมหลายเท่า

หลักการการลดเบี้ยประกันของประกันภัยส่วนใหญ่จะลดตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ โดยจะเริ่มจากผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 18-24 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 5%, ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 25-35 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 10%, ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 36-50 ปี จะลดเบี้ยประกันลงได้ 15% และ ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จะลดเบี้ยประกันลงได้ 20%  แต่ถ้าในขณะที่เกิดอุบัติเหตุผู้ที่ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ การเคลมประกันในเหตุการณ์นี้ก็จะกลายเป็นโมฆะทันที บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่คุณ

2. ลดเบี้ยประกันได้ ถ้าไม่มีเคลม

ถ้าหากไม่มีการเคลมประกันเลยในช่วงเวลาที่ทางบริษัทประกันภัยกำหนด นั่นแสดงว่าทางผู้ขับขี่มีประวัติการขับขี่ที่ดี ในส่วนนี้สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการลดเบี้ยประกันภัยลงได้ ซึ่งผู้ที่ทำประกันภัยสามารถนำไปลดค่าเบี้ยประกันภัยลงได้สูงถึง 50% กันเลยทีเดียว

อย่างเช่น ถ้าในระยะเวลา 1 ปี คุณไม่มีการเคลมประกันเลย ในปีต่อไปคุณจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% , หากไม่มีการเคลมประกันติดต่อกันเป็นเวลา 2 คุณจะได้รับส่วนลด 30% และยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีการเคลมเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี ของการทำประกันภัย คุณก็จะได้รับส่วนลดมากถึง 50% ในการจ่ายเบี้ยประกันภัยรอบต่อไป

3. รู้จักการเปรียบเทียบราคาค่าเบี้ยประกัน

วิธีพื้นฐานของคนเราปกติในการจะซื้ออะไรสักอย่างนั่นก็คือ การเปรียบเทียบราคาของก่อนซื้อ ไม่ว่าจะบ้าน รถ หรือของใช้อื่น ๆ ประกันชีวิตก็เป็นอีกอย่างที่เราควรจะเปรียบเทียบราคา เพราะเราจะได้หาบริษัทประกันที่เหมาะสมกับชีวิตของเราได้ อีกทั้งยังหาผลประโยชน์ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองได้อีกด้วย

4. กำหนดความคุ้มครองตามที่คุณต้องการ

ความกลัวทำให้คนเราทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันตนเองให้ครบทุกด้าน กระจายความเสี่ยงออกไปให้มากที่สุด อย่างประกันภัยเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงอยากได้ประกันภัยชั้น 1 ด้วยกันทั้งนั้น แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ความคุ้มครองที่ดี ต้องแลกมาด้วยการจ่ายเบี้ยประกันที่แพง ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่มากจนเกินจำเป็น คือเลือกเฉพาะความคุ้มครองที่จำเป็น และเหมาะสมกับตนเอง อะไรไม่จำเป็นก็ตัดออก จะได้จ่ายเบี้ยประกันถูกลง