Tuesday, 25 July 2023

15 คนดังที่เป็นโรคตับอักเสบซี

02 Nov 2022
101


ไวรัสตับอักเสบซีส่งผลกระทบต่อผู้คน 2.4 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงคนดังด้วย ซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อที่ตับ ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากไวรัสตับอักเสบซี อาจทำให้ตับถูกทำลายอย่างรุนแรงหากตรวจไม่พบ

ที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ดังนั้นวิธีเดียวที่จะทราบว่าคุณมีไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่คือเข้ารับการตรวจ นี่คือรายชื่อดาราที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

คนดังที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบซี

1. Natasha Lyonne

Source link