Wednesday, 19 June 2024

SQ ความฉลาดทางสังคม

บางคนเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไร แต่สามารถวางตัวให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์ มีความเข้าอกเข้าใจ คุยสนุก และดูน่าเชื่อ ในขณะที่อีกคนเรียนเก่งแต่คุยด้วยแล้วไม่สนุก ไม่น่าเชื่อถือ และไม่กล้าเข้าหา คนกลุ่มแรกนี้จัดว่าเป็นคนที่มีทักษะด้าน SQ สูง ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือไม่

 

SQ คืออะไร

SQ หรือ Social Quotient หมายถึง ความฉลาดในการเข้าสังคมที่เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ อะไรควรทำเวลาไหน รวมถึงมักจะสังเกตประสบการณ์พร้อมกับเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว แล้วนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

 

ลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางสังคมสูง

  1. บทบาททางสังคม คนที่มี SQ สูงจะสังเกตได้จากเมื่อมีงานเลี้ยงหรืองานที่ต้องรวมตัวกับคนหมู่มาก คนกลุ่มนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่าย คุยได้ทุกคนด้วยการต่อบทสนทนาจากหัวข้อที่มีความหลากหลาย วางตัวให้เหมาะกับบทบาทของตัวเองในสังคม รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อต้องเข้าสังคม
  2. ทักษะการควบคุมการแสดงออก คนที่มี SQ สูงจะให้ความสำคัญว่าผู้อื่นจะมองตัวเองอย่างไร เพื่อควบคุมภาพลักษณ์ที่แสดงปรากฏออกมาอย่างสมดุลกับลักษณะนิสัยที่แท้จริงได้แบบแนบเนียน
  3. เข้าใจผู้อื่น คนที่มี SQ สูงจะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งด้านการพูดและการกระทำได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกกันว่า “อ่านใจผู้อื่นได้” เข้าใจว่าเขากำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไรแล้วแสดงออกให้เหมาะสมนั่นเอง
  4. เป็นผู้ฟังที่ดี คนที่มี SQ สูงมักจะเป็นผู้ฟังที่ดี โดยให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูด ทำให้คนนั้นรู้สึกได้ว่ามีคนกำลังสนใจตัวเองแล้วเชื่อมต่อกับผู้ฟังมากขึ้น

 

ความสำคัญของความฉลาดทางสังคม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในสังคมหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับผู้อื่น ล้วนจำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งสิ้น ด้วยความซับซ้อนที่แต่ละคนก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วย ดังนั้นความฉลาดทางสังคมหรือ Social Quotient จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะความฉลาดด้านอื่น ๆ อย่างเช่น IQ หรือ EQ เป็นต้น

 

เราจึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีความฉลาดทางสังคมหรือมี SQ สูง ไม่ได้หมายถึงคนที่เรียนเก่งที่สุดหรือประสบความสำเร็จในชีวิต แต่หมายถึงคนที่มีความสามารถในการวางตัว เข้าอกเข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด ฟัง หรือทำอะไร โต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมที่สุดนั่นเอง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักกับ IQ EQ AQ MQ SQ กันดีกว่า
IQ คืออะไร
EQ คืออะไร
AQ คืออะไร
MQ คืออะไร