Friday, 19 April 2024

รู้จัก IQ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา

ในโลกนี้ถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริง แน่นอนว่าคนฉลาดมักเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นอยู่เสมอ จากเรื่องที่ดูว่ายากหรือต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการจัดการ คนฉลาดกลับใช้เวลาแค่เพียงเล็กน้อยสามารถทำสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ใคร ๆ ก็อยากเป็นคนฉลาดด้วยกันทั้งนั้น แม้ว่าทุกคนจะไม่ได้ความฉลาดมาตั้งแต่เกิด แต่เราสามารถพัฒนาทักษะความฉลาดขึ้นได้

IQ คืออะไร

IQ ย่อมาจากคำว่า Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เป็นการวัดระดับความฉลาดในด้านสติปัญญาจากการทำ IQ Test แล้วประมวลผลคะแนนเพื่อให้เราทราบว่าคะแนน IQ อยู่ที่ระดับใด มีความฉลาดมากน้อยเท่าไหน ซึ่งเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือและนิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งระดับความฉลาดไว้ดังนี้

 • ต่ำกว่า 70 คะแนน ปัญญาอ่อน                                            (Mental Retardation)
 • 70 – 79 คะแนน คาบเส้นปัญญาอ่อน                             (Borderline Mental Retardation)
 • 80 – 89 คะแนน ต่ำกว่าปกติ                                            (Low Average)
 • 90 – 109 คะแนน                 ฉลาดปานกลางหรือระดับปกติ            (Average)
 • 110 – 119 คะแนน ฉลาดกว่าระดับปกติ                             (Higher Average)
 • 120 – 139 คะแนน ฉลาดมาก                                              (Superior)
 • 140 คะแนนขึ้นไป อัจฉริยะ                                                  (Very Superior)

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดของสติปัญญา

แต่ละคนเกิดมาย่อมมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป รวมถึงความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือ IQ ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่แรกเกิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ กรรมพันธุ์ของพ่อแม่ การดูแลบำรุงตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงก่อนคลอด และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูหลังคลอด

ถ้าเด็กที่เกิดมานั้นได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญเติบโต พร้อมกับได้ความรักความอบอุ่นและการเอาใจใส่เป็นอย่างดี ก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดหรือ IQ สูงขึ้นอีกด้วย

 

เทคนิคการพัฒนาสมองเพื่อเพิ่ม IQ

 1. ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่เคยทำมาก่อนให้แตกต่างไปจากเดิมบ้าง เช่น อ่านหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่าน ฝึกทำอาหารเมนูใหม่ ๆ ออกไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไป สิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้น
 2. หัดทำสิ่งยาก ๆ หลายคนไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองเพราะกลัวความยาก แต่ให้เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ว่าเป็นการท้าทายตัวเอง พยายามไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรง เช่น การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วพยายามแปลด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือแปลภาษา การฝึกคิดเลขโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข เป็นต้น
 3. พบเจอผู้คนใหม่ ๆ หรือสังคมใหม่ ๆ วิธีนี้จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไป รวมทั้งได้เห็นแนวคิดจากผู้อื่นที่อาจจะมีประโยชน์ต่อตัวเอง ช่วยให้สมองเกิดพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น
 4. หัดคิดนอกกรอบ การที่เราติดกับดักอยู่กับกรอบแนวคิดเก่า ๆ สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ อาจทำให้เราไม่เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ตัวเองไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพราะฉะนั้นลองคิดนอกกรอบที่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ จะทำให้สมองเรียนรู้ความแปลกใหม่ที่อาจจะนำไปต่อยอดได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

เราทุกคนสามารถพัฒนาสมองให้มีความฉลาดทางสติปัญญาหรือระดับ IQ สูงขึ้นได้ เพียงแค่ต้องใช้ความพยายามและฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากกว่าปกติ ก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน อย่าเพิ่งรู้สึกท้อว่าทำไมตัวเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นเท่านั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักกับ IQ EQ AQ MQ SQ กันดีกว่า
EQ คืออะไร
AQ คืออะไร
MQ คืออะไร
SQ คืออะไร